image description

Fyrirtækjastyrkir Iðunnar

Fyrirtæki sem greiða endurmenntunargjöld til Iðunnar og eru í skilum eiga rétt á að sækja um fræðslustyrki vegna náms og fræðslu starfsmanna. Fái fyrirtæki styrk eru ekki veittir einstaklingsstyrkir hjá því fyrirtæki fyrir sama námskeið.

Ég óska eftir ráðgjöf

Upphæð styrkja

Að jafnaði styrkir Iðan 65% af kostnaði við fræðsluaðila vegna kennslu. Áskilinn er réttur til lægra hlutfalls styrks ef reikningur fræðsluaðila þykir óeðlilega hár í samanburði við kostnað hjá sambærilegum fræðsluaðilum eða ef verkefnin eru ekki eingöngu bein fræðsla eða þjálfun. Ekki er veittur styrkur vegna ferðakostnaðar, salarleigu eða veitinga. Virðisaukaskattur fræðsluaðila, þar sem hann er reiknaður, er undanskilinn í útreikningum.

Áskrift af stafrænum fræðslupökkum

Áskrift af stafrænum fræðslupökkum er styrkhæf um 65% af reikningi. Einungis er hægt að sækja um styrk vegna slíkra fræðslupakka eftir að 6 mánuðir hafa liðið af áskrift og virkni starfsfólks sýnileg í keyptum pökkum* Í því felst að leggja þarf fram gögn sem styðja við notkun.

Með umsókn þarf að fylgja greinagerð sem tekur á eftirfarandi: ·

  • Fræðsluáætlun fyrirtækis 
  • Hvernig fyrirtækið kemur fræðslunni á framfæri til ákveðinna hópa innan fyrirtækis
  • Hvaða fræðsla** hefur verið keyrð frá áskrift og hvaða fræðsla er fyrir ætluð fyrir ákveðna hópa fyrirtækis
  • Hvenær og hvernig starfsfólki er ætlað að nýta fræðsluna
  • Sýnt er fram á að 80% félagsmanna hafi tekið þátt í fræðslu sem hluti af starfsþróun þeirra

Til viðbótar gilda skilyrði almennra umsókna ásamt fylgigögnum.

*Á ekki við þegar keyptir eru fræðslupakkar fyrir einstaka starfsfólk

** námskeið, spretti, ákveðna pakka eða annað sem fellur undir fræðslu.

Hámarks upphæð styrkja

Styrkur til fyrirtækis getur orðið að hámarki 20% af greiddum iðgjöldum til Iðunnar á s.l. almanaksári.

Umsókn og fylgigögn

Umsókn er rafræn og sótt skal um á attin.is. Ef ekki er búið að halda námskeiðið þarf að fylgja tilboð fræðsluaðila með upplýsingum um fræðsluna og áætlaðan markhóp (þ.e. hvaða starfsgreinar) innan fyrirtækisins. Þegar sótt er um námskeið, sem hefur verið haldið, þarf að fylgja afrit af reikningi fræðsluaðila ásamt lista yfir þátttakendur með nöfnum, kennitölum og stéttarfélagsaðild. Reikningur fræðsluaðila þarf að vera stílaður á kennitölu fyrirtækisins.

Áttin

Fyrirtæki geta sótt um styrk til Iðunnar ein og sér eða í samvinnu við önnur fyrirtæki, fræðsluaðila og/eða stéttarfélög sem aðild eiga að Iðunni, í gegnum vefinn attin.is

Hafa samband

Hafðu samband

Netspjall Fljótleg leið til að hafa samband