image description

Þróun iðnnáms sem stuðlar að félagslegri inngildingu

 

 

Iðan fræðslusetur tekur þátt í alþjóðlegu verkefni sem ber heitið Þróun iðnnáms sem stuðlar að félagslegri inngildingu– pólsk-skandinavísk skipti á reynslu og góðum vinnubrögðum (Development of vocational education aiming at social inclusion – Polish-Scandinavian exchange of experience and good practice). Verkefnið er styrkt af EEA Grants sem eru styrkir fjármagnaðir af Íslandi, Liechtenstein og Noregi. Markmið þeirra eru að stuðla að jafnari Evrópu, bæði félagslega og efnahagslega og að efla tengsl Íslands, Liechtenstein og Noregs og 15 styrkþegaríkja í Evrópu. 

Verkefnavinnan hófst í Toruń í Póllandi í lok október, þar var samningur sveitarfélagsins Toruń í Póllandi, Iðunnar fræðsluseturs og Fitjar vidaregåande skule í Noregi undirritaður. Verkefnið stendur til ágúst 2022, og á meðan á því stendur verðum við með röð þriggja vinnusmiðja sem fara fram í Fitjum, Reykjavík og Toruń.

Skiljum betur pólska menntakerfið

Meginmarkmið verkefnisins er að bæta faglega hæfni og tungumálakunnáttu þátttakenda og koma á fót samstarfi sem miðar að því að bæta gæði iðnmenntunar. Tilgangur okkar með verkefninu er að kynnast menntakerfi og atvinnulífinu í Póllandi og Noregi og byggja upp tengsl. Þessi samvinna mun hjálpa okkur við að skilja betur pólska og norska menntakerfið og þar af leiðandi veita okkar félagsmönnum og fyrirtækjum betri þjónustu.

Til fróðleiks: Toruń er í norðurhluta Póllands við ána Vistula, um 170 km suður af Gdańsk. Þetta er ein af elstu borgum Póllands og er á heimsminjaskrá UNESCO. Toruń er mest þekkt sem upprunaborg piparkökunnar og stjörnufræðingsins Nicolaus Copernicus.

 

Nánar um verkefnið

Tímalengd verkefnisins: 1. september 2021 til 31. ágúst 2022. Heildarverðmæti þess er: 99.040 evrur. 

                                                                                


Að verkefninu koma einnig fulltrúar stjórnenda og kennarar í verknámsgreinum frá 7 verknámsskólum í Toruń:                                                                          

 • Tækniskóli í Toruń
 • Hagfræðiskólinn í Tor
 • Bifreiðaskóli í Toruń
 • Matargerðar- og hótelskóli í Toruń
 • Tækniskóli nr. 13 í Toruń
 • Véla-, rafmagns- og rafeindaskóli í Toruń
 • Símenntunarmiðstöð í Toruń

Meginmarkmið verkefnisins er að bæta faglega hæfni 50 fulltrúa stjórnenda og kennara frá Toruń og starfsfólks skandinavískra starfsmenntunarmiðstöðva á sviði samningsbundins iðn-og starfsnáms (tvíþætt námskerfi vinnustaðar og skóla). Markmiðið er að efla samskipti og skiptast á reynslu í gegnum upplýsingatækni og námsheimsóknir. Verkefnið mun taka 12 mánuði. Haldnir verða 2 verkefnafundir og 3 vinnustofur fyrir stjórnendur og kennara iðnskóla frá samstarfslöndum. Afrakstur verkefnisins verður útgáfa leiðarvísis um góða starfshætti fyrir starfsmenntun án aðgreiningar.

Nákvæm markmið verkefnisins eru:

 • að kynnast kerfum starfsmenntunar í Póllandi, Noregi og á Íslandi, í ljósi breyttra efnahagslegra og félagslegra þarfa, þ.m.t. dual vocational training (nám í skóla og á vinnustað), samstarf við vinnuveitendur og kynning á starfsmenntun
 • kynna sér og bera saman verknámsframboð, námskrár og prófakerfi, kennsluhætti, námskerfi og notkun upplýsinga- og samskiptatækni sem er aðlöguð þörfum vinnumarkaðarins
 • þróun menntunar án aðgreiningar, efling frumkvöðlastarfs og sköpunarkrafta nemenda í iðnskóla, þar með talið fatlaðra, illa settra félagslega eða í áhættuhóp
 • að bæta faglega hæfni stjórnenda og kennara sem starfa við starfsmenntun


Skipulag:

27. – 28.10.2021 Stofnverkefnisfundur í Toruń

08.03.2022 – 10.03.2022 / Hreyfanleiki í námi og þjálfun í Fitjar vidaregåande skule í Noregi

30.03.2022 – 01.04.2022 / Hreyfanleiki í námi og þjálfun í IÐUNNI fræðslusetri í Reykjavík

31.05.2022 - 02.06.2022 / Hreyfanleiki í námi og þjálfun í Toruń í Póllandi

29. júní 2022 / Yfirlitsverkefnisfundur og formleg lok verkefnisins í Toruń

Hafa samband

Hafðu samband

Netspjall Fljótleg leið til að hafa samband